Prowadzenie ksiąg przychodów

Oferujemy bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Zapewniamy:

  • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia,
  • sporządzanie ewidencji VAT,
  • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatku i podatku od towarów i usług [VAT-7] oraz wysyłkę plików JPK,
  • przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
  • przygotowywanie miesięcznych deklaracji ubezpieczeniowych właścicieli,
  • sporządzanie zeznania rocznego [PIT 36L].

Zajmiemy się też wyliczeniem miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Współuczestniczymy  i udzielamy wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej, informujemy  Klientów telefonicznie lub poprzez SMS o terminie i kwocie zobowiązania.

Napisz do nas