Prowadzenie ksiąg handlowych

W ramach pakietu księga handlowa oferujemy Państwu utworzenie zakładowego planu kont odpowiadającego potrzebom informacyjnym Klienta. Wykonamy wstępną analizę dostarczonych dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym, zapewniamy też zadekretowanie dokumentów i ujęcie ich na odpowiednich kontach księgowych.

Oferujemy:

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • bieżące naliczanie amortyzacji,
 • sporządzanie ewidencji VAT, 
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatku i podatku od towarów i usług [VAT-7] oraz wysyłkę plików JPK,
 • wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych
 • rozliczenie roczne podatku dochodowego od osób prawnych [CIT-2],
 • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym,
 • uzgadnianie kont rachunkowych,
 • wystawianie potwierdzenia sald, not odsetkowych i wezwań do zapłaty, 
 • złożenie wniosku o niezaleganie w US lub ZUS,
 • sporządzenie bilansu rocznego,

Pomożemy w wypełnieniu wniosku kredytowego oraz określeniu obowiązków podatkowych przedsiębiorców. Zapewniamy konsultacje księgowe dotyczące prawidłowego dokumentowania bieżących operacji gospodarczych. Udzielimy podatnikom i płatnikom porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych. Poinformujemy Państwa o terminie i kwocie zobowiązania za pomocą SMS lub telefonicznie. 

Napisz do nas